Preskoči na vsebino


Zaplemba in vrnitev

Cerkev s samostanom leži na južni strani strunjanskega zaliva in daje s svojo lego poseben poudarek kulturni krajini. Župnija se razteza na ozemlju občin Piran in Izola, od tega tri četrtine v Krajinskem parku Strunjan s posebnim režimom. Poleg cerkve je samostanski del, ki ga je komunistični režim 17. maja 1955 zaplenil in nacionaliziral. V njem so uredili zapore, kasneje pa sta bila v njem šola in dom za učence s posebnimi potrebami. Šele 65 let po zaplembi in dvajset let po demokratizaciji Slovenije, leta 2010 je bilo devetosno nadstropno samostansko poslopje s še ohranjenim križnim hodnikom vrnjeno cerkvi. Leta 2014 je upravljanje župnije prevzel škofijski duhovnik.
Print Friendly and PDF